Iemand die geeft, maar niet bekend wil worden. Donaties van anonieme sponsors komen vaker voor en dat is helemaal geen probleem.
Natuurlijk vinden we het leuk en belangrijk om mensen die geld aan onze stichting doneren uitgebreid te bedanken. Dankbaarheid willen we graag tonen. Maar anoniem is anoniem. Dus….

Hartelijk dank aan degene die ons recent € 5.000,- heeft gegeven!
Voor dit bedrag kunnen we het materiaal voor het dakbeschot en de dakbedekking kopen. Een heel belangrijk onderdeel van het huis.

Ook anoniem doneren? Dat kan. Neem dan contact op met onze penningmeester Kees de Rijk op 06 539 480 64 of via mail. Hij zal jouw donatie discreet behandelen.